صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Congress Boardساختار کنگره

 

 

دکتر محمد تقی جغتایی

رئیس کنگره

 

 

دکتر زهرا وهابی

دکتر نیلوفر خدابنده لو

دبیرعلمی بخش طب سالمندی

دبیر علمی بخش سالمندشناسی


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
برگزارکنندگان و همکاران