صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Registration Fee & Account Numberهزینه های ثبت نام

هزینه های ثبت نام

دانشجو

کارشناس، کارشناس ارشد و پزشک عمومی

Phd  و متخصص

80.000 تومان

100.000 تومان

150.000 تومان

 


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
برگزارکنندگان و همکاران