صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
Registration Fee & Account Numberهزینه های ثبت نام

هزینه های ثبت نام

دانشجو

کارشناس، کارشناس ارشد و پزشک عمومی

Phd  و متخصص

80.000 تومان

100.000 تومان

150.000 تومان

 


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • جلسه شورای راهبردی 1
  • جلسه شورای راهبردی 2
  • جلسه شورای راهبردی 3
  • جلسه شورای راهبردی 4
برگزارکنندگان و همکاران