صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
 News   اخبار  

امتیاز باز آموزی کنگره

مقطع رشتــه

نـــام رشتــه

امتیاز

دکترای حرفه ای

پزشکان عمومی*

15

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*

15

دکترا

سالمند شناسي

15

تخصص

بیماریهای داخلی*

15

تخصص

طب سالمندي

15

تخصص

پزشکی اجتماعی

10.5

تخصص

پزشكي خانواده

10.5

تخصص

بیماریهای مغزو اعصاب*

10.5

کارشناسی ارشد

سلامت سالمندي

7.5

کارشناسی ارشد

پرستاري سالمندي

7.5

دکترا

ارگونومي

4.5

دکترا

فیزیوتراپی

4.5

دکترا

کار درمانی

4.5

کارشناسی

فیزیوتراپی

4.5

کارشناسی

کار درمانی

4.5

کارشناسی ارشد

ارگونومي

4.5

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی

4.5

کارشناسی ارشد

کار درمانی

4.5

تخصص

روانپزشکی*

4.5

دکترا

روانشناسی بالینی

4.5

دکترا

روانشناسي سلامت

4.5

کارشناسی

روانشناسي باليني

4.5

کارشناسی

روانشناسي عمومي

4.5

کارشناسی ارشد

روانشناسي عمومي

4.5

کارشناسی ارشد

روانشناسي باليني

4.5

دکترا

مددكاري اجتماعي

4.5

کارشناسی

مددكاري اجتماعي

4.5

کارشناسی ارشد

مددكاري اجتماعي

4.5

تخصص

طب اورژانس*

4.5

 


1397/7/4

ورود اعضا
اخبار
گالری
  • جلسه شورای راهبردی 1
  • جلسه شورای راهبردی 2
  • جلسه شورای راهبردی 3
  • جلسه شورای راهبردی 4
برگزارکنندگان و همکاران